Yhdistyksen toiminta

 

Perustaminen

 

Lyhytterapeuttiyhdistys ry on perustettu Helsingissä syyskuussa 2016 ratkaisukeskeisiksi lyhytterapeuteiksi valmistuneiden ja valmistuvien ammattilaisten toimesta. Hallitus toimii pro bono -periaatteella edistääkseen lyhytterapeuttien toimintaedellytyksiä Suomessa ja jakaakseen tietoa ja tukea lyhytterapeuteille ja heidän asiakkailleen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lyhytterapian asemaa yleisesti hyväksyttynä, vastuullisena ja asiantuntevana terapiamuotona ja edistää lyhytterapeuttien työskentelyä osaavina, verkottuvina ja ammattitaitoaan kehittävinä terapiakentän edustajina.  Jäsenemme ovat terapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt.  

 

Toiminta

 

Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä vaan kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. Tule mukaan edistämään yhteistä asiaamme!

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mahdollistaa lyhytterapeuttien välistä vuorovaikututsta, järjestää koulutuksia, luentoja ja harjoittaa viestintää ja verkottumista.  Lyhytterapeuttiyhdistys tekee aloitteita ja julkisia kannanottoja, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä pyrkii lisäämään lyhytterapian tunnettuutta Suomessa.

Tiedotamme jäsensivuillamme uusista koulutuksista, tilaisuuksista ja jaamme kokemuksia sekä ideoita  jäsenryhmän keskustelupalstalla ja suljetussa facebook-ryhmässä. Jäsensivuilta löydät myös kirjallisuusvinkkejä, linkkejä ja muuta hyödyllistä tietoa. Tule mukaan toimintaamme!

Jäseneksi

 

Voit hakea Lyhytterapeuttiyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, jos sinulla on 30 op lyhytterapiaopintoja sekä 30 op muita terapiaopintoja (esim. psykoterapeuttiset valmiudet, jonkin psykoterapiasuuntauksen perusopintoja, taide-/musiikkiterapian perusopintoja tms. oman kiinnostuksesi mukaan).

Opiskelijajäseneksi voit hakea, jos suoritat parhaillaan hyväksytysti lyhytterapiaopintoja ja valmistuttuasi täytät jäsenkriteerimme (30 op + 30 op).

Kannatusjäseneksi voit hakea jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa mutta et täytä muita jäsenkriteereitä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy seuraavassa kokouksessaan uudet jäsenet hakemusten ja maksetun jäsenmaksun perusteella. Jäsenyys astuu voimaan vasta jäsenmaksun suorituksesta. Muista käyttää viitettä jotta maksusi rekisteröityy järjestelmäämme oikein!

Jäsenmaksut                   

Opiskelijajäsen                           25,00 €     viite 2019 060

Varsinainen jäsen                       25,00€     viite 2019 060

Henkilökannatusjäsen                50,00€     viite 2017 033

A-yrityskannatusjäsenmaksu    500,00€     viite 2017 004

B-yrityskannatusjäsenmaksu    100,00€     viite 2017 075

Tilinumero: FI79 5720 1020 3545 40

Saaja: Lyhytterapeuttiyhdistys ry

Muista käyttää viitettä jotta maksusi rekisteröityy järjestelmäämme oikein!

Täytä jäsenhakemukslomake ja varaudu todistamaan terapiaopintosi pyydettäessä.

Katse eteenpäin ja tulevaisuuteen!

 

 

Tule mukaan ideoimaan ja kehittämään toimintaamme!