Tarvitsetko navigointiapua elämässäsi? Ota yhteyttä terapeutteihimme.

Lyhytterapia on maailmalla tunnustettu ja tutkittu psykologiseen teoriaan perustuva mielenhoitomuoto, joka sopii erityisesti kaikille heille joilla on haasteita elämässään ja jotka sen vuoksi oirehtivat eri tavoin mutta joilla ei ole laajempia psykopatologioita.  Lyhytterapia on kehitetty USA:ssa ja Iso-Britanniassa ja se on useissa maissa kytköksissä sosiaalityöhön sen tehokkuuden, ratkaisukeskeisyyden ja toiminnallisuuden vuoksi.

 

Ratkaisukeskeisyys on Suomessa ja maailmalla vakiintunut suuntaus. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä käytetään tuloksellisesti mm. sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- ja opetusalalla. Viime vuosina ratkaisukeskeisyys on nostanut päätään myös yritysmaailmassa mm. työhyvinvoinnin parantamisessa ja johtamiskoulutuksessa.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti nopeaa ja matalan kynnyksen mielenterveystyötä. Apu voi löytyä nopeastikin, jopa parin terapiakäynnin aikana. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kaivella menneitä eikä etsitä syitä tai syyllisiä. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin, eletään nykyhetkessä ja katsotaan tulevaisuuteen. Asiakkaalle ei anneta valmiita neuvoja ylhäältäpäin vaan häntä autetaan etsimään itselleen sopivia ratkaisuja ja toimintamalleja elämän solmukohdissa.

 

Lyhytterapeuttiyhdistys ry on vuonna 2016 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä ratkaisukeskeisen lyhytterapian tunnettavuutta, arvostusta ja suosiota Suomessa. Jäsenemme ovat terapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. 

 

Lyhytterapeuttikoulutus on kaksivuotinen terapiakoulutus. Taitopainotteinen koulutus antaa vahvat perustaidot ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Koulutus sisältää myös psykoterapeuttiset valmiudet. Suomessa lyhytterapeutteja on koulutettu vuodesta 2013.

Kommentteja ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta

Julkaistu 25.1.2014

Kansainvälisesti arvostettu kirjailija, luennoitsija, kouluttaja ja terapeutti Yvonne Dolan esittää lyhyen yleiskatsauksen ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta ja kertoo, miksi hänestä tuli ratkaisukeskeinen.

Julkaistu 30.9.2016

Diane Gehart on Avioliitto- ja perheterapian dosentti California State University:ssä, Northridgessa, Marburg Instituutin jäsen ja pitänyt psykoterapiavastaanottoa yli 15 vuotta. Hän on kansainvälisesti haluttu puhuja kongresseihin ja koulutustilaisuuksiin ja hän on kirjoittanut useita perhe- ja avioliittoterapiaa käsitteleviä kirjoja ja julkaissut lukuisia perheterapiaa käsitteleviä artikkeleita. Tässä luennossa hän kertoo ratkaisukeskeisestä terapiasta suuntauksena.