Jäsenemme ovat lyhytterapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. 

Lyhytterapeuttiyhdistys ry

Lyhytterapeuttiyhdistys ry on vuonna 2016 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on tehdä lyhytterapiaa tunnetuksi ja tukea lyhytterapeutiksi valmistuneita sekä opiskelijajäseniä.

Vahvistamme lyhytterapian asemaa tunnettuna, yleisesti hyväksyttynä, vastuullisena ja asiantuntevana terapiamuotona sekä edistämme lyhytterapeuttien työskentelyä osaavina, verkostoituvina ja ammattitaitoaan kehittävinä terapiakentän edustajina. Toimimme myös ajankohtaisen tiedonvälittäjinä jäsenistölle ja laajemmalle yleisölle.

Jäsenemme ovat lyhytterapeutteja, joiden kelpoisuuden yhdistyksen hallitus on tutkinut ja hyväksynyt. 

Yhdistyksen perusti joukko ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja, mutta yhdistys on tarkoitettu kaikkien suuntausten lyhytterapeuteille, joilla on jäsenyyden edellyttämä määrä terapiaopintoja. Lue jäsenehdot tästä

Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan toiminta perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. 

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksessa on tällä kaudella 9 jäsentä.

HALLITUS 2023-2024

Puheenjohtaja Jukka Lehtiluoto, puh. +358 400 707 544
Varapuheenjohtaja Katri Savolainen
Rahastonhoitaja  Anne Mustala
Sihteeri Maria Hietto
Hallituksen jäsenet Jaakko Tyni, Kirsi Vuorinen, Mia Viita